A importancia do mantemento das Páxinas Web

Como xa comentamos en anteriores entradas deste Blog, a túa Páxina Web debe ser o centro da túa estratexia de presenza en internet, tanto se se trata dunha Páxina Web Persoal coma se trátase dunha Páxina Web Corporativa. A túa Páxina Web é, para todos os efectos, o teu escaparate en internet. Un escaparate desde o cal mostras a todo o mundo a túa marca persoal ou a da túa empresa. Por este motivo resulta tan importante levar a cabo un adecuado mantemento da túa Páxina Web.

Do mesmo xeito que cando acodes a unha tenda non che gustaría atopar unha tenda sucia, co escaparate roto, na que as luces non funcionan e na que todo é unha completa desorde, seguro que non quererías que un usuario leve a mesma sensación cando visite a túa Páxina Web Persoal ou a Páxina Web da túa empresa. Con todo, seguro que como usuario de internet isto mesmo ocorreuche en infinidade de ocasións. Seguro que máis dunha vez entraches nunha Páxina Web na que os contidos levan anos sen actualizarse, na que algunhas cousas non funcionan, na que ao pulsar unha ligazón ou tentar facer calquera operación móstrase un erro, etc. Isto é debido a que os propietarios desas Páxinas Web non se encargan de realizar un mantemento periódico das mesmas.

O mantemento dunha Páxina Web é unha parte igual de importante que o seu deseño ou que a súa propia creación. Este mantemento é o que permite que a Páxina Web poida seguir cumprindo co obxectivo para o que foi creada durante todo o seu ciclo de vida. Podes encargarte ti mesmo de levar a cabo estas tarefas de mantemento, se dispós do tempo e os coñecementos necesarios, ou ben podes contratar un servizo de mantemento para a túa Páxina Web.

Algunhas das tarefas que habitualmente se levan a cabo cando contratas un servizo de mantemento para a túa Páxina Web son as seguintes:

  • Revisión periódica do correcto funcionamento da Páxina Web e de todas as súas funcionalidades: levando a cabo as accións correctivas necesarias no caso de que se detecte algún problema.
  • Detección e bloqueo de posibles ataques de seguridade: resulta habitual atoparse con ataques contra a Páxina Web co obxectivo de impedir o seu correcto funcionamento, alterar o seu contido, eliminar información, roubar información (direccións de e-mail, información persoal dos usuarios da Páxina Web, etc.), etc.
  • Detección e eliminación de pescozos de botella: que fan que o funcionamento da Páxina Web sexa máis lento a medida que aumenta o seu número de visitantes.
  • Resolución de problemas debidos ao paso do tempo: por exemplo ligazóns na Páxina Web que apuntaban a outras Páxinas Web que xa deixaron de existir, integracións con aplicacións web de terceiros (por exemplo: Twitter, Facebook, etc.) que deixaron de funcionar correctamente, etc.
  • Corrección de erros e problemas de seguridade: detectados no servidor web ou na plataforma tecnolóxica utilizada para o desenvolvemento da Páxina Web.
  • Corrección de problemas que non fosen detectados durante as fases de desenvolvemento e probas da Páxina Web.
  • Realización de axustes no Servidor Web co obxectivo de incrementar o rendemento e a velocidade da Páxina Web.

Ademais de todas estas tarefas, se desexas contratar o servizo de mantemento da túa Páxina Web, tamén podes contratar a actualización periódica dos seus contidos. Isto resulta importante, porque se actualizas con frecuencia a túa Páxina Web engadíndolle novo contido de calidade, lograrás:

  • Que os usuarios que visitan a túa Páxina Web volvan periodicamente en busca de novos contidos.
  • Mellorar o posicionamento da túa Páxina Web en Google e no resto de buscadores de internet: pois os buscadores outorgan un mellor posicionamento ás Páxinas Web que se actualizan frecuentemente con contidos de calidade, relegando ás últimas posicións das súas páxinas de resultados a aquelas Páxinas Web cuxos contidos non se actualizan.
  • Aumentar o número de visitas que recibe a túa Páxina Web e o número de potenciais clientes atraídos por ela se se trata dunha Páxina Web Corporativa, tal e como explicamos nesta entrada anterior deste Blog.

En Karakana Factoría TIC sempre que desenvolvemos unha aplicación web ou unha Páxina Web, ademais de ofrecer un período de garantía dun ano, sempre regalamos aos nosos clientes o servizo de mantemento durante 6 meses. Unha vez finalizado ese período, os nosos clientes son libres de contratar o servizo de mantemento para as súas páxinas web ou as súas aplicacións web se así o desexan.

Ademais, aqueles clientes que así o desexen tamén poden contratar en Karakana Factoría TIC o servizo de actualización periódica dos contidos da súa Páxina Web. Nestes casos, Karakana Factoría TIC encárgase de actualizar periodicamente a Páxina Web destes clientes, incorporando contidos de calidade relacionados co sector dentro do cal se atopan englobadas esas páxinas web.

Esperamos que, tras toda a información exposta nesta entrada do noso Blog, comprendas a enorme importancia que ten o levar a cabo un mantemento periódico adecuado da túa Páxina Web Persoal ou da túa Páxina Web Corporativa. Tanto se decides contratar cun profesional o servizo de mantemento da túa Páxina Web coma se contas cos coñecementos e o tempo necesarios e decides encargarte ti mesmo de facer esas tarefas, non permitas que a túa Páxina Web deixe de funcionar correctamente ou que deixe de ofrecer a imaxe que queres transmitir ao mundo sobre ti ou sobre a túa empresa.

 


Entradas Relacionadas: 

Categorías: Divulgación