Blogs Corporativos: unha ferramenta imprescindible

Un blog ou bitácora, é un sitio web ou unha sección dun sitio web que se actualiza periodicamente e que recompila cronoloxicamente textos e/ou artigos dun ou varios autores e que, polo xeral, mostra en primeiro lugar os contidos máis recentes. Se o creador do blog o autoriza, os visitantes do blog poderán engadir comentarios a estes artigos, establecéndose así unha comunicación bidireccional entre os autores do blog e os seus visitantes.

Tipos de Blogs

Existen diferentes tipos de blogs, entre os que cabe destacar:

 • Blogs persoais: son aqueles nos que unha persoa relata, a modo de diario, as súas experiencias e vivencias persoais, aqueles acontencementos que lle resultan interesantes, etc.
 • Blogs temáticos: son aqueles nos que un ou varios autores escriben periodicamente sobre un certo tema, por exemplo: gastronomía, tecnoloxía, viaxes, etc.
 • Blogs corporativos: son aqueles nos que unha empresa proporciona información aos seus clientes e potenciais clientes, por exemplo: acontencementos relacionados coa empresa, ofertas, novidades, artigos de opinión, noticias do sector, etc.

Blogs Corporativos

As empresas que deciden incluír un blog corporativo dentro da súa páxina web corporativa poden obter a cambio grandes beneficios derivados da súa correcta utilización. Para iso, o blog corporativo debe ser actualizado frecuentemente con información de calidade, que resulte útil e achegue valor aos clientes e potenciais clientes da empresa.
A continuación, resumiranse algúns dos beneficios que poden obter as empresas que deciden incluír un blog corporativo dentro da súa páxina web corporativa e que deciden dedicar os recursos necesarios para actualizalo frecuentemente con información de calidade:

 • O blog corporativo proporciona un poderoso motivo para que os usuarios da páxina web corporativa decidan volver visitar a páxina asiduamente.
 • O blog corporativo proporciona unha forma rápida e sinxela de manter sempre actualizada a páxina web corporativa, permitindo informar constantemente a clientes e potenciais clientes sobre:
  • Os diferentes eventos relacionados coa empresa.
  • A incorporación de novos produtos e/ou servizos.
  • A incorporación de novas ofertas.
  • Noticias do sector.
  • Etc.
 • Permite mellorar a visibilidade e o posicionamento da páxina web corporativa nos buscadores de internet, obténdose excelentes resultados a medio e longo prazo.
 • Se o blog corporativo se xestiona adecuadamente, pode chegar a converterse nunha referencia dentro do seu sector, facendo que a empresa propietaria do blog sexa recoñecida como unha autoridade na materia, o cal aumentará a confianza dos usuarios cara á empresa, aumentará a credibilidade da empresa e permitiralle gañar novos clientes.
 • Permite establecer unha relación máis estreita cos clientes e potenciais clientes. Ademais, se se permite que os visitantes poidan publicar comentarios no blog corporativo, a empresa poderá establecer unha comunicación bidireccional cos usuarios que o visiten.
 • Permite que a empresa poida diferenciarse das empresas da súa competencia que non dispoñen dun blog corporativo co que poidan establecer contacto directo cos seus clientes e potenciais clientes.
 • Permite promocionar de forma sinxela novos produtos e servizos ofrecidos pola empresa.
 • Ao permitir establecer un contacto directo cos usuarios, permite obter información de gran valor sobre eles. Así, por exemplo, permítenos:
  • Pescudar cal é a opinión que teñen da empresa os nosos clientes e potenciais clientes.
  • Pescudar cal é a opinión que teñen sobre un determinado produto ou servizo.
  • Pescudar cales son os gustos e preferencias destes usuarios.
  • Recibir suxestións, queixas, consultas, recomendacións, etc. así como responder a todas estas cuestións.
 • Permite mellorar a imaxe da empresa, mostrando unha imaxe de empresa moderna e innovadora, habituada ao uso das novas tecnoloxías e que se preocupa polos seus clientes e as súas opinións.

Na actualidade existen multitude de ferramentas gratuítas que permiten que un usuario poida crear o seu propio blog de forma máis ou menos sinxela. Un exemplo dunha destas ferramentas é a plataforma Blogger, pertencente a Google. Con todo, se queremos crear un blog corporativo e aproveitar plenamente os beneficios que o blog corporativo pode achegar a unha empresa, este debería atoparse plenamente integrado dentro da páxina web corporativa, é dicir, debe constituír unha das seccións principais da páxina web corporativa.


Contido Relacionado:

Imaxe: Kristina B (cc)

Categorías: Divulgación