Creación da Identidade Visual dunha Páxina Web utilizando Plantillas de Pago

Creación da Identidade Visual dunha Páxina Web utilizando Plantillas de Pago

Ademais das plantillas gratuítas descritas no post anterior, existen plantillas de pago. A utilización das plantillas de pago permite, en xeral, lograr mellores resultados que mediante a utilización de plantillas gratuítas. Estas plantillas de pago proporcionan xeralmente deseños dunha calidade máis que aceptable a un prezo reducido.

As principais vantaxes das plantillas de pago son:

  • En xeral, permiten obter mellores resultados que os logrados utilizando plantillas gratuítas.
  • Permiten obter bos resultados por un custo inferior ao que teñen outras opcións que se comentarán a continuación.
  • Permiten minimizar ou eliminar totalmente o risco existente cas plantillas gratuítas de que un usuario recoñeza o aspecto visual da páxina web e perciba este feito como algo negativo que lle faga perder a súa confianza na devandita páxina web.

As principais desvantaxes das plantillas de pago, son:

  • Son máis caras que as plantillas gratuítas, e os resultados que permiten lograr, aínda que son mellores en xeral que os logrados cas plantillas gratuítas, son moi similares. De feito, é habitual que algunhas plantillas de pago sexan liberadas, pasando a converterse en plantillas gratuítas.
  • Do mesmo xeito que ocorre cas plantillas gratuítas, segue sendo necesaria un labor de adaptación realizada por un deseñador gráfico e/ou un programador para lograr bos resultados. Aínda que, en xeral, o traballo a realizar por deseñadores gráficos e/ou programadores para realizar esta adaptación, será menor.
  • Pouca flexibilidade: os elementos de deseño están predefinidos e veñen incluídos ca plantilla, só podemos modificar aspectos básicos como a cor, o logotipo, etc.
  • Pouca variedade: o número de plantillas entre as que podemos escoller está limitado.

Normalmente existen dúas modalidades de pago á hora de adquirir unha plantilla de pago:

  • Pago por utilización: permítenos utilizar a plantilla de pago, pero outros usuarios poden utilizar tamén a mesma plantilla. Deste xeito, redúcese o risco de que outras páxinas web utilicen a mesma plantillla, pois o prezo a pagar supón unha barreira para a súa utilización, pero, aínda que en menor medida, segue existindo ese risco.
  • Compra da plantilla: ao usar esta modalidade de pago, asegurámonos de que ninguén máis vai utilizar esa plantilla. Poida que alguén a usase antes se pagou pola súa utilización, pero escollendo unha plantilla pola que ninguén pagase anteriormente pola súa utilización, podemos eliminar completamente o risco de que outra páxina web teña o mesmo deseño visual.

Aínda que a opción de pagar pola utilización dunha plantilla parece un compromiso razoable entre custo e calidade se se desexa abaratar custos e non se desexa pagar unha opción máis cara, a opción de comprar unha plantilla parece desaconsexable pois as vantaxes obtidas respecto ao pago pola utilización da plantilla non xustifican a diferenza de prezo e, sobre todo, porque o custo da compra dunha plantilla resulta comparable ou mesmo superior ao prezo que é necesario pagar para optar por outras solucións que proporcionan mellores resultados.

Deseño Web: Exemplo de Páxina Web baseada nunha plantilla de pago

Figura 1: Exemplo de páxina web baseada nunha plantilla de pago.


Entradas Relacionadas:

Categorías: Divulgación