Deseño Web: Importancia do Deseño Gráfico na Creación de Páxinas Web

Diseño Web: Importancia del Diseño Gráfico en la Creación de Páginas Web

O deseño gráfico dunha páxina web é un aspecto de gran importancia. A imaxe transmitida polo deseño dunha páxina web debe causar unha impresión positiva no visitante do sitio web e debe captar a súa atención, ofrecendo unha imaxe que xere confianza no devandito visitante. Os estudos1 demostran que, do mesmo xeito que cando os usuarios se dispoñen a comprar un libro tenden a xulgalo pola súa portada, os usuarios tenden a xulgar a credibilidade e a confianza que lles ofrece unha páxina web en base a aspectos como o seu deseño visual.

Existen outros moitos aspectos que fan que unha páxina web xere unha sensación de confianza e credibilidade entre os seus visitantes, por exemplo:

 • A calidade da información contida na páxina web.
 • A frecuencia coa que esta información se actualiza.
 • A usabilidade do sitio web.
 • O tempo de carga das páxinas.
 • A cantidade de erros perceptibles no sitio web (faltas de ortografía, ligazóns que non funcionan, etc.)
 • Etc.

O aspecto visual dunha páxina web é outro aspecto máis a ter en conta para ofrecer aos usuarios unha imaxe de seriedade e xerar neles unha sensación de confianza cara ao sitio web. Os usuarios tenden a pensar que se unha páxina web corporativa non é de calidade, a empresa á que pertence tampouco será capaz de proporcionar produtos ou servizos de calidade.

Para mellorar o deseño dunha páxina web corporativa, é necesario coidar aspectos como:

 • A disposición dos elementos dentro das páxinas do sitio web.
 • As tipografías utilizadas.
 • As gamas de cores empregadas.
 • Un contraste adecuado entre o texto e o fondo.
 • A facilidade para a lectura do contido.
 • A velocidade de carga das páxinas do sitio web.
 • Etc.

Existe unha clara vinculación entre a credibilidade e o grao de confianza percibido polos usuarios dunha páxina web e o seu deseño visual. Ademais, se o aspecto visual dunha páxina web causa unha boa impresión nos seus visitantes, aumentará a probabilidade de que eses visitantes desexen volver visitar esa páxina web.
Até o momento nomeamos algúns dos aspectos que é necesario ter en conta á hora de crear a identidade visual dunha páxina web para que esta poida xerar confianza e credibilidade nos seus visitantes. Con todo, son moitos máis os aspectos a ter en conta para crear unha páxina web cun deseño visual de calidade que permita lograr os obxectivos que se marcaron á hora de crear dita páxina web. Por todo iso, á hora de contratar a creación dunha páxina web corporativa, ou á hora de contratar a creación dunha tenda online, recomendamos que este labor se poña en mans dun equipo multidisciplinar de profesionais cos coñecementos e a experiencia necesarios.

Nos próximos posts resumiremos as principais formas existentes para crear a identidade visual dunha páxina web, ordenándoas da máis barata á máis cara e expondo as principais vantaxes e desvantaxes de cada un destes métodos.


1.- Algúns estudos que poden resultarche interesantes se desexas profundar na importancia do deseño visual nas páxinas web:

 • “Elements that affect Web credibility: Early Results from a Self-Report Study” - Proceedings of ACM CHI 2000 Conference on Human Factors in Computing Systems, v. 2, New York, ACM Press.
 • “The Elements of Computer Credibility” - BJ Fogg, Hsiang Tseng, Universidade de Stanford, 1999.
 • “What Makes Web Sites Credible? A Report on a Large Quantitative Study” - BJ Fogg, Jonathan Marshall, Othman Laraki, Alex Osipovich, Chris Varma, Nicholas Fang, Jyoti Paul, Akshay Rangnekar, John Shon, Preeti Swani, Marissa Treinen – Persuasive Technology Lab, Cordura Hall, Universidade de Standford, 2001.
 • “Stanford-Makovsky Web Credibility Study 2002 – Investigating what makes Web Sites credible today”, Universidade de Stanford, 2002.

Entradas Relacionadas:

Categorías: Divulgación