Páxinas Web Baseadas en Sistemas de Xestión de Contidos (CMS)

Como xa vimos en anteriores entradas deste blog, existen diferentes tipos de páxinas web. Así, temos visto que, en base á frecuencia coa que se actualiza o seu contido, podemos clasificar as páxinas web en:

  • Páxinas Web Estáticas: son aquelas páxinas web cuxo contido é sempre o mesmo. A información que conteñen non se actualiza.
  • Páxinas Web Dinámicas: son páxinas web cuxo contido se actualiza de forma periódica.

Unha páxina web estática pode ser unha opción barata e sinxela, pois permite que unha persoa ou unha empresa dispoñan de presenza en internet. Con todo, dispor dunha páxina web estática é unha opción nada recomendable, pois presenta múltiples problemas, de entre os cales cabe destacar:

  • Unha páxina web estática non ofrece ningún aliciente para que os usuarios que a visitan volvan facelo. Un usuario que visite unha vez a páxina web non atopará motivos que o inciten a visitala de novo.
  • O contido dunha páxina web estática adoita estar desactualizado, provocando unha mala imaxe nos usuarios que a visitan e provocando, por tanto, que eses usuarios teñan tamén unha mala imaxe sobre a persoa ou empresa á que pertence a páxina web.
  • As páxinas web estáticas son practicamente invisibles para os principais buscadores de internet (Google, Bing, Yahoo!, etc.), pois os buscadores outorgan maior importancia a aquelas páxinas web que conteñen información de calidade que se actualiza frecuentemente,  relegando ás últimas posicións dos seus resultados ás páxinas web estáticas.

Por todos estes motivos, tanto se vostede vai contratar a creación dunha páxina web coma se vai creala vostede mesmo, o máis aconsellable é investir o seu tempo e o seu diñeiro na creación dunha páxina web dinámica, cuxos contidos sexan de calidade e actualícense de forma periódica. Deste xeito, aumentará enormemente a probabilidade de que os usuarios que visitan a súa páxina web desexen volver visitala de novo e ao mesmo tempo mellorará enormemente o posicionamento da súa páxina web nos motores de procura máis importantes (Google, Bing, Yahoo!).

Existen moitos casos de páxinas webs que son estáticas debido a unha formulación errónea das mesmas. Así, por exemplo, en Karakana coñecemos multitude de clientes que recorreron a nós ante a imposibilidade de actualizar as súas páxinas web corporativas de forma sinxela. Nalgúns destes casos, para poder actualizar as súas páxinas web corporativas, estas persoas necesitaban posuír coñecementos de linguaxes de programación como: HTML, CSS, PHP, etc., ou ben debían recorrer á empresa que desenvolvera a súa páxina web para que fose esta a que actualizase o contido da mesma, previo pago dunha determinada cantidade de diñeiro. Noutros casos, estas persoas podían actualizar eles mesmos os contidos das súas páxinas web, pero a interface de usuario que lles permitía facelo era tan pouco usable que eran incapaces de facelo.

En Karakana Factoría TIC cremos que os nosos clientes deben dispor das ferramentas necesarias para poder actualizar as súas páxinas web de forma sinxela e eficiente. Por iso, cando un cliente decide contratar a creación dunha páxina web en Karakana Factoría TIC, non só creamos a páxina web, senón que ademais creamos unha interface de administración totalmente personalizada para que o noso cliente poida actualizar de forma rápida e sinxela a información contida na devandita páxina web sempre que o desexe. Deste xeito, os nosos clientes non necesitan depender de nós nin de terceiras persoas para actualizar as súas páxinas web. Ademais, a menos que existan motivos que desaconsellen a súa utilización, en Karakana Factoría TIC tentamos desenvolver páxinas web baseadas en CMS.

Sistemas de Xestión de Contidos: CMS (Content Management Systems)

Os Sistemas de Xestión de Contidos, tamén coñecidos como CMS ou Content Management Systems permiten crear páxinas web cuxos contidos son facilmente xestionables e actualizables. Así, cando unha páxina web baseada nun Sistema de Xestión de Contidos está ben desenvolvida, o propietario da devandita páxina web pode xestionar de forma sinxela a súa páxina web sen necesidade de recorrer a terceiros, utilizando para iso unha interface de usuario que lle permite realizar de forma fácil e rápida tarefas como:

  • Engadir novo contido á páxina web, por exemplo: novas entradas nun blog, novas páxinas, textos, imaxes, vídeos, etc.
  • Actualizar, modificar ou eliminar contidos xa existentes.
  • Cambiar os nomes dos menús de navegación da páxina web, reordenar estes menús, etc.
  • Engadir bloques de información co obxectivo de destacar un contido na portada da páxina web.
  • Etc.

Ademais, un Sistema de Xestión de Contidos (CMS) permite separar completamente o contido dun sitio web do seu deseño. Isto permite cambiar totalmente o aspecto visual dunha páxina web sen alterar o seu contido e sen ter que crear unha nova páxina web.
Tras expor a importancia de crear páxinas web dinámicas cuxos contidos poidan ser facilmente actualizados polos seus propietarios e como un Sistema de Xestión de Contidos (CMS) pode contribuír á realización deste tipo de páxinas web, na seguinte entrada deste blog exporemos as principais vantaxes das páxinas web que están baseadas na utilización dun Sistema de Xestión de Contidos ou CMS.


Entradas Relacionadas:

Categorías: Divulgación