Que é o Hosting ou Aloxamento Web?

O hosting, tamén coñecido como aloxamento web, webhosting, espazo web ou hospedaxe web podería definirse dunha forma sinxela como o conxunto de recursos necesarios para lograr que unha páxina web resulte accesible para calquera usuario conectado a internet.

Os recursos necesarios para lograr que unha páxina web poida ser mostrada a calquera usuario conectado a internet dependerán en gran medida das características da devandita páxina web, pero polo menos serán necesarios os seguintes:

  • Servidor Web: é o software encargado de devolver o contido dunha páxina web ao navegador do usuario cando este solicita a visualización da devandita páxina web. Este software debe residir nun computador conectado a internet, o cal tamén adoita recibir o nome de Servidor Web.
  • Espazo en Disco: é o espazo necesario para albergar os ficheiros correspondentes aos contidos da páxina web. Estes ficheiros poden ser: ficheiros de texto de diferentes tipos (por exemplo: ficheiros HTML, ficheiros PHP, etc.), ficheiros con imaxes, ficheiros con contidos multimedia, etc. Estes ficheiros almacenaranse normalmente no disco duro do computador no que se executa o software Servidor Web.

Ademais, segundo as necesidades da páxina web, poden ser necesarios outros recursos, por exemplo:

  • Bases de Datos: se a páxina web é unha páxina web dinámica, é dicir, unha páxina web cuxos contidos cambian frecuentemente, resulta habitual almacenar eses contidos nunha Base de Datos.
  • Correo electrónico: a páxina web estará asociada a un nome de dominio, de modo que, se por exemplo, a páxina web é accesible a través do nome de dominio meu-nome-de-dominio.com, o servizo de hosting ou aloxamento web pode proporcionarnos direccións de correo electrónico dentro dese dominio, por exemplo: info@meu-nome-de-dominio.com, meu-nome@meu-nome-de-dominio.com, etc.

Onde podo contratar un Servizo de Hosting ou Aloxamento Web?

Existen diferentes formas de obter un servizo de hosting. Así, por exemplo, se tes os coñecementos necesarios, poderías utilizar un computador na túa propia casa para aloxar a túa páxina web. Con todo, o máis habitual e recomendable para obter un servizo de aloxamento web consiste en contratar o devandito servizo a unha empresa especializada.

As empresas especializadas en ofrecer Servizos de Hosting ou Aloxamento Web encárganse de ofrecer este servizo resolvendo todas aquelas cuestións técnicas que non están directamente relacionadas co deseño e a programación dunha páxina web. Deste xeito, se contratamos un servizo de aloxamento web a unha destas empresas, poderemos centrarnos única e exclusivamente no deseño e a programación da nosa páxina web, podendo esquecernos dun gran número de cuestións técnicas que doutro xeito teriamos que resolver por nós mesmos.

En que debo fixarme ao contratar un servizo de hosting?

Os aspectos nos que debemos fixarnos á hora de contratar un servizo de hosting para a nosa páxina web variarán en función das necesidades desta. Así, en primeiro lugar, debemos fixarnos en que o servizo de hosting ofreza todas as funcionalidades que necesitamos para pór en marcha a nosa páxina web. Por exemplo:

  • Se a nosa páxina web vai ser programada na linguaxe PHP, debemos asegurarnos de que o servizo de aloxamento web que imos a contratar soporta esa linguaxe de programación.
  • Se necesitamos 10 contas de correo electrónico, debemos asegurarnos de que o servizo de hosting que imos contratar nos proporcione ese número de contas.
  • Etc.

Ademais de asegurarnos de que o servizo de aloxamento web que imos contratar ofrece todas aquelas funcionalidades que necesitamos para a nosa páxina web, tamén debemos ter en conta outros aspectos. Así, un dos aspectos máis importantes a ter en conta á hora de contratar un servizo de hosting é a dispoñibilidade.

A dispoñibilidade dunha páxina web é a porcentaxe de tempo na cal esa páxina web resulta accesible desde internet. É dicir, se a empresa na que contratamos o servizo de aloxamento web para a nosa páxina web indícanos que garante unha dispoñibilidade do 99%, iso quererá dicir que ao longo do ano, a nosa páxina web será accesible durante polo menos o 99% do tempo.

A importancia da dispoñibilidade dunha páxina web dependerá de cales sexan os obxectivos da devandita páxina web. Así, por exemplo, se se trata dun blog persoal, unha dispoñibilidade do 99% pode resultar perfectamente aceptable, mentres que se se trata dunha tenda online cun gran volume de negocio, unha dispoñibilidade do 99% pode resultar totalmente insuficiente.

Canto maior sexa a calidade do servizo de hosting contratado, maior será en xeral o seu prezo e tamén a dispoñibilidade que nos ofrece.

No seguinte artigo deste blog falaremos sobre cales son os principais tipos de hosting existentes na actualidade.


Entradas Relacionadas: 

Categorías: Divulgación