Tipos de Páxinas Web Corporativas

Existen diversos tipos de páxinas web corporativas ou sitios web corporativos. De entre eles, algunhas das tipoloxías máis comúns, son:

  • Páxinas Web de Presentación: trátase de páxinas web corporativas que se usan a modo de carta de presentación en internet da empresa á que representan. Algunhas das seccións típicas que adoitan atoparse neste tipo de sitios web son: “Quen somos”, “Onde estamos”, “Produtos e Servizos”, “Contacto”, etc.
  • Páxinas Web Catálogo: son páxinas web corporativas nas que se dedica a maior parte do sitio web á presentación dos produtos e/ou servizos da empresa á que representa. Estes sitios web adoitan ter ligazóns na páxina principal cara ás diferentes categorías de produtos/servizos. Ademais, adoita existir unha páxina diferente para cada categoría de produtos/servizos, na que se mostran as diferentes novidades ou produtos/servizos destacados da devandita categoría. Tamén adoita haber unha páxina para cada produto/servizo, na que se mostra unha descrición detallada do devandito produto/servizo. Exemplo: http://www.dell.com/
  • Páxinas Web Escaparate: trátase de sitios web de tipo catálogo nos que se presta unha menor atención ás descricións técnicas dos artigos e préstase máis atención á promoción dos produtos/servizos, normalmente mediante a adición de elementos multimedia como: animacións, vídeos, efectos, música, etc. Este tipo de sitios web son moi utilizados dentro dalgúns sectores, como: moda, beleza, artigos de luxo, automóbil, etc. Exemplo: http://www.robertoverino.es
  • Páxinas Web de e-commerce: trátase de sitios web de tipo catálogo ou escaparate aos que se engadiu a posibilidade de realizar compras online para convertelos en sitios web de comercio electrónico, tamén coñecidos como tendas virtuais ou tendas online. Este tipo de sitios web permiten vender produtos/servizos durante as 24 horas do día, os 365 días do ano. Ademais das características vistas nos sitios web de tipo catálogo ou escaparate, estes sitios web permiten aos clientes realizar o pago dos produtos/servizos adquiridos mediante diferentes métodos de pago: contrarrembolso, transferencia bancaria, tarxeta de débido/crédito a través dunha pasarela de pago segura, etc. Exemplo: http://www.amazon.com/

Ademais, tamén podemos clasificar as páxinas web corporativas en base á frecuencia de actualización da información que conteñen en:

  • Páxinas Web Corporativas Estáticas: a información que conteñen é sempre a mesma e os seus contidos non son actualizados. É a opción máis sinxela e barata para que unha empresa dispoña de presenza en internet, pero resultan de pouca utilidade para os seus visitantes e non proporcionan ningún motivo que incite a estes visitantes a visitar de novo o sitio web.
  • Páxinas Web Corporativas Dinámicas: a información que conteñen actualízase periodicamente. Permiten moitas máis posibilidades de interacción cos seus visitantes, os cales volverán visitar o sitio web en busca de novos contidos se estes resúltanlles de utilidade e achéganlles un valor engadido.

Sexa cal for o tipo de páxina web corporativa utilizado por unha empresa, resulta esencial que a páxina proporcione aos seus visitantes información clara, precisa e actualizada. Canto máis útil resulte esta información para os visitantes do sitio web e canto maior sexa a frecuencia coa que dita información se actualice, maior será a probabilidade de que estes visitantes regresen periodicamente para visitar de novo o sitio web e, por tanto, tamén será maior a probabilidade de conseguir maiores vendas, de captar novos clientes, etc.

Por outra parte, se se desexa que o sitio web corporativo apareza entre os primeiros lugares das páxinas de resultados dos principais buscadores de internet (Google, Yahoo!, Bing, etc.), é  imprescindible actualizar periodicamente os contidos do sitio web, xa que os sitios web estáticos practicamente son ignorados polos buscadores, véndose relegados ás últimas posicións nas páxinas de resultados.

Categorías: Divulgación