SMM

Baixo esta categoría atópanse agrupados todos os contidos desta páxina web que están relacionados cos traballos realizados por Karakana Factoría TIC dentro do ámbito do Social Media Marketing (SMM) ou márketing nas Redes Sociais: creación dunha campaña de Márketing para as Redes Sociais, creación de perfís nas principais Redes Sociais, definición dunha estratexia para cada unha das diferentes Redes Sociais, etc.

Novo sitio web da consultoría de empresas PS Tributación y Finanzas

Consultoría de Empresas PS Tributación y Finanzas

PS Tributación y Finanzas é unha consultoría de empresas afincada en Vigo con case trinta anos de experiencia en asesoramento empresarial ás súas costas. O seu elemento diferenciador é a alta cualificación do seu equipo de profesionais, o que lles permite ofrecer un asesoramento integral de alto valor engadido que cobre todas as necesidades de asesoría financeira, tributaria, contable e legal de empresas e particulares.