Os primeiros resultados nas páxinas de resultados dos buscadores

Nesta entrada do blog, profundaremos sobre a importancia que ten para unha empresa o adecuado posicionamento nos principais buscadores de internet da súa páxina web corporativa. Para iso, mostraremos unha serie de gráficos que axudarán a entender mellor este tema, que xa foi tratado na entrada anterior deste blog.

Na seguinte figura móstrase a primeira páxina de resultados devolta polo buscador Google tras realizar nel unha procura. Sobre a información contida nesta páxina de resultados se superpoñen dúas columnas de datos. A primeira columna mostra a porcentaxe de usuarios que pulsan en cada un dos resultados devoltos polo buscador nesa primeira páxina de resultados, mentres que a segunda columna mostra a porcentaxe de tempo que o usuario dedica a ler a información de cada un dos resultados.

 

Gráfico que muestra la importancia del posicionamiento de una página web corporativo en los principales buscadores de internet

 

Á vista do gráfico anterior, resulta claro que os primeiros resultados devoltos polo buscador son os que obterán a maior parte do tráfico e a maior atención por parte dos usuarios. Así, podemos ver que os 3 primeiros resultados obteñen aproximadamente o 80% do tráfico.

Na seguinte figura podemos ver un mapa de cores ou “heat map”, resultado dunha investigación levada a cabo pola empresa Eyetools.  Neste gráfico represéntase o comportamento dos usuarios dos buscadores de internet á hora de examinar a primeira páxina de resultados devolta polos devanditos buscadores. Na figura móstranse diferentes áreas de cor. Canto máis se achegue a cor dunha desas áreas á cor vermella, quere dicir que unha porcentaxe maior de usuarios concentraron a súa atención nesa área. Ademais, móstranse unhas “X” superpostas sobre a páxina de resultados que mostran os lugares nos que os usuarios pulsaron sobre a devandita páxina de resultados.

 

Heat Map que muestra dónde se concentra la atención de los usuarios al ver las páginas de resultados de los buscadores

 

Como vemos neste gráfico, a atención dos usuarios céntrase principalmente no tres primeiros resultados devoltos polo buscador. Podemos ver claramente como canto máis arriba estea un sitio web na páxina de resultados, máis atención recibirá dos usuarios e máis tráfico recibirá como resultado das procuras que estes usuarios realicen.

Así pois, unha vez que se dispón dunha páxina web corporativa de calidade, resulta crucial centrar os esforzos e investimentos en manter esa calidade e en optimizar o posicionamento do sitio web nos principais buscadores, logrando que este apareza nos primeiros resultados devoltos polos devanditos buscadores cando un usuario realiza unha consulta relacionada co sector ao que pertence a empresa, ou ben cando realiza unha consulta relacionada cos produtos e/ou os servizos ofrecidos pola empresa.

En posteriores entradas do blog analizaremos os diferentes métodos e técnicas que poden utilizarse para mellorar o posicionamento dun sitio web nas páxinas de resultados dos principais buscadores de internet.


Entradas relacionadas:

Categorías: Divulgación