Noticias

Baixo esta categoría atoparás os artigos do Blog que conteñen noticias sobre o sector TIC. Poderás atopar noticias sobre: deseño web, desenvolvemento web, aplicacións web, comercio electrónico, tendas online, posicionamento en buscadores, SEO, SEM, mercadotecnia, etc.

Ley de Cookies: Primeiras Sancións

Aínda que a entrada en vigor da coñecida como Lei de Cookies remóntase xa ao mes de Abril de 2012, a súa aplicación práctica por parte dos responsables de páxinas web viuse demorada no tempo debido ás dificultades que estes se atoparon á hora de interpretar esta lei, dada a súa gran ambigüidade.

Categorías: Noticias

Obter un bo posicionamento en google xa non é cuestión de enlaces

O pasado 27 de maio Google actualizaba o contido da versión inglesa do artigo "Como se clasifican as páxinas" do Centro de Axuda das súas Ferramentas para Webmasters.

Categorías: Noticias

O ICANN aproba o dominio .gal

Dominio .gal

O ICANN (Corporación de Internet para a Asignación de Nomes e Números) acaba de comunicar a aprobación da candidatura do dominio .gal para fomentar a lingua e a cultura galega na rede.

Esta iniciativa naceu no ano 2006 coa constitución da Asociación puntoGAL, á cal se adheriron posteriormente diversas entidades relacionadas coa cultura de Galicia, entre as cales se encontran a Real Academia Galega, o Consello dá Cultura Galega e as universidades de Vigo, Santiago e A Coruña.

Categorías: Noticias

Próxima Celebración da DrupalCamp Spain 2012

Unha "DrupalCamp" é un evento organizado pola comunidade do Sistema de Xestión de Contidos (Content Management System ou CMS) Drupal. Este tipo de eventos está enfocado á libre difusión de coñecementos sobre o CMS Drupal, a impartir formación sobre o mesmo e, en xeral, a fomentar a discusión e a aprendizaxe sobre calquera tema relacionado con Drupal.

Categorías: Noticias

Envío de comunicacións comerciais electrónicas: modificacións na lexislación española

O pasado 2 de Abril de 2012 entrou en vigor o Real Decreto Lei 13/2012 de 30 de Marzo. Este Real Decreto Lei traslada algunhas directivas comunitarias que afectan os mercados de electricidade, gas e comunicacións electrónicas. Nesta entrada do blog centrarémonos nos aspectos desta reforma legal que afectan as comunicacións comerciais electrónicas, dentro das cales se atopan englobadas non só as comunicacións comerciais vía e-mail, senón tamén as comunicacións comerciais a través das redes sociais e a través da telefonía móbil. Analizaremos pois a continuación cales son as obrigacións legais que debemos cumprir á hora de realizar este tipo de comunicacións comerciais electrónicas, centrándonos especialmente no caso daquelas que se realizan vía e-mail.

Categorías: Noticias

Modificada a Lexislación Española sobre as Cookies

O pasado día 2 de Abril de 2012 entrou en vigor a modificación introducida no artigo 22.2 da Lei de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), que ten por obxectivo o de adecuar o devandito artigo á Directiva Comunitaria 2009/136/CE. Antes de proceder a explicar en que consisten estes cambios lexislativos e como afectan aos propietarios dunha páxina web, repasemos o concepto de cookie.

Categorías: Noticias

Nova Reforma da Lei de Sociedades para eliminar o concepto de Sede Electrónica

O pasado 2 de Outubro de 2011 entraba en vigor a Lei 25/2011, introducindo unha reforma parcial da Lei de Sociedades de Capital para incorporar o concepto de Sede Electrónica, regulando así por lei a creación, modificación, supresión ou traslado das Páxinas Web Corporativas das devanditas sociedades. Apenas 4 meses e medio despois, o pasado 16 de Marzo de 2012 entraba en vigor o Real Decreto Lei 9/2012, de 16 de Marzo de 2012, suprimindo o concepto de Sede Electrónica para as Sociedades de Capital, entre as cales se inclúen as Sociedades de Responsabilidade Limitada.

Categorías: Noticias

A Lei de Sociedades de Capital introduce o concepto de Sede electrónica

Hoxe entrou en vigor a Lei 25/2011, que reforma parcialmente a Lei de Sociedades de Capital, concepto que inclúe ás sociedades de responsabilidade limitada, as sociedades anónimas e as sociedades comanditarias por accións.

Dita Lei introduce no seu Artigo 1 o concepto de Sede electrónica, e introduce unha serie de trámites que é necesario realizar para a creación, supresión ou traslado dunha páxina web corporativa.

Categorías: Noticias