Vantaxes dos Sistemas de Xestión de Contidos (CMS)

Tras expor na anterior entrada deste blog o que é un Sistema de Xestión de Contidos (CMS) e como a súa correcta utilización permite crear páxinas web dinámicas cuxos contidos son facilmente actualizables, a continuación resúmense brevemente algunhas das principais vantaxes das páxinas web baseadas na utilización dun CMS:

  • Permiten que calquera persoa que usase algunha vez un computador poida actualizar facilmente o contido da páxina web: engadindo, modificando ou eliminando texto, imaxes, vídeos, etc. Esta actualización pode ser realizada desde calquera lugar, unicamente é necesario dispor unha conexión a internet e dun dispositivo que incorpore un navegador web, como pode ser: un computador persoal, un computador portátil, un smartphone, un tablet, etc.
  • Evita a dependencia de terceiros á hora de actualizar os contidos da páxina web: os propietarios da páxina web poden actualizar o seu contido sempre que o desexen, minimizándose así tanto o tempo necesario para realizar a actualización de contidos como os custos asociados á devandita actualización.
  • Permite achegar valor engadido aos usuarios que visiten a páxina web, ao permitir: proporcionarlles información de calidade sobre o sector, ofrecerlles unha mellor atención ao cliente, etc.
  • Ao permitir actualizar frecuentemente o contido da páxina web con información de calidade, é posible mellorar enormemente o posicionamento da páxina web nos buscadores de internet, permitindo así que a páxina web sexa descuberta por novos usuarios que poderán converterse en clientes.
  • Permite manter informados aos usarios mediante: a publicación de noticias, o envío de boletíns informativos a través do correo electrónico, feeds RSS, etc. Ao manter a páxina web actualizada e achegar información de calidade periodicamente, aumenta a probabilidade de que o visitante da páxina web volva visitala, permitindo así fidelizar aos usuarios existentes e atraer novos usuarios.
  • Permite separar completamente o contido da páxina web do seu aspecto visual, permitindo actualizar o contido sen que se perda a coherencia do aspecto visual en todas as páxinas do sitio web. Do mesmo xeito, permite modificar totalmente o aspecto visual do sitio web e de todas as súas páxinas, sen que iso afecte o contido xa existente.
  • Permite incorporar á páxina web contido procedente doutros sitios web, por exemplo: noticias do sector, noticias precedentes de xornais ou revistas, etc.
  • A correcta utilización dun bo CMS proporciona unha enorme flexibilidade, que permite ampliar a páxina web ou engadirlle novas funcionalidades a medida que vaia resultando necesario. Isto permite garantir que o investimento realizado na construción da páxina web será un investimento de futuro facilmente rentabilizable e que se adaptará ás necesidades futuras.

Tipos de Sistemas de Xestión de Contidos (CMS)

No mercado existe unha gran variedade de CMS que poden ser usados para obter os beneficios que se acaban de citar. Estes CMS pódense dividir basicamente en dous tipos:

  1. Sistemas de Xestión de Contidos (CMS) Comerciais: son comercializados por diferentes fabricantes de software e proporcionan un conxunto pechado de funcionalidades que non é posible adaptar ou ampliar. Exemplos: IBM Lotus Web Content ManagementElcom CMS.
  2. Sistemas de Xestión de Contidos (CMS) "Open Source": son gratuítos e ademais son facilmente ampliables, podendo ser adaptados ás necesidades de cada caso particular. Exemplos: Wordpress, Joomla!, Drupal, CMS Made Simple, Alfresco, Magnolia, etc.

Entradas Relacionadas:

Categorías: Divulgación