Comercio Electrónico: Principais Desvantaxes

Comercio Electrónico: Principais Desvantaxes

Nesta entrada do blog continuamos coa serie de entradas dedicadas ao sector do comercio electrónico. Tras enumerar as principais vantaxes do comercio electrónico na entrada anterior, a continuación enuméranse as principais desvantaxes do comercio electrónico:

  • O Descoñecemento: do sector do comercio electrónico, das tecnoloxías implicadas ou do marco legal no cal se han de desenvolver estas actividades. Este descoñecemento pode supor unha barreira de entrada para que unha empresa decida introducirse no devandito sector. Para que unha tenda virtual de comercio electrónico teña éxito, é necesario contar cun equipo multidisciplinar de profesionais cualificados que posúa os coñecementos tecnolóxicos necesarios. Tamén resulta necesario realizar un traballo constante para mellorar e manter o posicionamento do sitio web de comercio electrónico, publicitalo adecuadamente, etc.
  • Seguridade: a pesar de que a compra en comercios electrónicos é polo menos igual de segura que nunha tenda física (a condición de que se tomen as medidas de seguridade adecuadas) e os datos obxectivos contradin este tipo de opinións, debido á falta de información suficiente aínda hai unha certa porcentaxe de usuarios que perciben internet como un medio inseguro1. Isto pode levar a estes usuarios a:
    • Ter reticencias á hora de proporcionar os seus datos persoais.
    • Elixir formas de pago como o contra reembolso en lugar doutras formas de pago como poden ser mediante o uso dun cartón de crédito.
    • Desconfiar das tendas de comercio electrónico pouco coñecidas ou daquelas das que non teñen referencias.
  • Ausencia de acceso físico ao produto: no caso de tendas de comercio electrónico nas que se venden produtos e non servizos, o cliente non ten acceso físico ao produto durante o proceso de compra do mesmo. No caso de determinados produtos, este feito pode ser determinante á hora de optar entre comprar nunha tenda virtual de comercio electrónico ou nunha tenda física, cando o cliente non ten a suficiente confianza na tenda de comercio electrónico.
  • Competencia: en función do sector dentro do cal se englobe a tenda de comercio electrónico, esta pode enfrontarse a unha competencia maior da que pode atopar no mundo físico. Así, por exemplo, unha empresa que decida vender artigos de electrónica a través dunha tenda virtual, terá que competir contra grandes empresas deste sector que venden en todo o mundo, como pode ser Amazon. En contrapartida, non só aumenta a súa competencia, senón que a empresa que decide vender a través dunha tenda virtual, tamén ten acceso a un número de potenciais compradores infinitamente maior que no mundo físico, xa que unha tenda virtual está accesible desde calquera lugar do mundo, as 24 horas do día e os 365 días do ano.

Estes son os principais inconvenientes que presenta o comercio electrónico. No entanto, se os comparamos coas vantaxes do comercio electrónico, está claro que as vantaxes superan amplamente aos inconvenientes, polo que, se ademais temos en conta as principais cifras do sector do comercio electrónico, contratar unha tenda virtual parece unha excelente oportunidade, tanto para comezar un novo negocio exclusivamente online, como para complementar un negocio xa existente offline -como unha tenda física, por exemplo-.

1- Segundo o "Estudo sobre o Comercio Electrónico B2C 2010" elaborado polo Observatorio Nacional das Telecomunicacións e da Sociedade da Información (ONTSI) para o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio de España, as principais causas que alegan aqueles usuarios que non realizaron compras en tendas de comercio electrónico durante 2010, son: gústalle ver o que compra (70,4%), medo a dar datos persoais por internet (60,2%), non lle parece seguro/non se fía (52,6%), desconfianza nos medios de pago electrónicos (46,5%), etc. Nota: esta pregunta realizada aos enquisados era unha pregunta na que podían seleccionar múltiples respostas.


Entradas Relacionadas:

Categorías: Divulgación