Deseño web e deseño de identidade visual para AELINCO

Deseño dunha nova páxina web e deseño da identidade visual para AELINCO

A Asociación Española de Lingüística do Corpus (AELINCO) púxose en contacto co noso estudo de deseño web (Karakana Factoría TIC) para crear unha nova identidade visual para a súa asociación, así como para renovar por completo a súa páxina web.

O equipo do noso estudo de deseño web púxose a traballar no deseño do novo logotipo da asociación AELINCO, así como no deseño da súa nova identidade visual. Unha vez creada a nova imaxe da asociación, comezou o traballo de deseño e desenvolvemento da nova páxina web para AELINCO.

 Entre os obxectivos da nova páxina web atopábanse os seguintes:

  • Difundir a actividade investigadora da asociación e a dos seus membros dentro do ámbito da lingüística do corpus.
  • Permitir que a actualización dos contidos da páxina web puidese realizarse de forma rápida e sinxela por calquera membro da asociación, a través dunha interfaz web amigable e sen necesidade de posuír coñecementos específicos para iso.
  • Permitir que os membros da asociación poidan colaborar de forma activa na creación das publicacións científicas desenvolvidas por AELINCO.
  • Crear unha intranet na que os membros de AELINCO poidan compartir documentación de forma rápida e efectiva.
  • Crear e maquetar o boletín da asociación.

Para dar resposta a estas necesidades, o noso equipo de desenvolvemento decidiu basear a nova páxina web de AELINCO no sistema xestor de contidos Drupal, que é un dos frameworks para o desenvolvemento de páxinas e aplicacións web máis versátiles existentes na actualidade. Grazas á utilización deste potente CMS, a nova páxina web non só cobre todas as necesidades actuais da asociación AELINCO, senón que tamén permite que no futuro póidanse engadir novas funcionalidades a un custo reducido a medida que estas necesidades vaian aumentando.

Na nova páxina web de AELINCO, cada un dos seus membros pode crear o seu perfil, engadindo a súa información de contacto profesional, as súas áreas científicas de interese, así como detallar os labores de investigación realizados. Os perfís dos membros de AELINCO son accesibles por calquera visitante da páxina web, permitindo así a difusión do labor de investigación levado a cabo polos membros da asociación. Ademais, nesta nova páxina web, existe unha intranet de uso exclusivo para os membros de AELINCO, na que os devanditos membros poden intercambiar e distribuír información de forma eficiente, facilitando así a colaboración e o traballo en grupo dentro da asociación.

Ademais, a páxina web que creamos para AELINCO, incorpora o software OJS (Open Journal Systems), un software de código aberto creado por unha agrupación de universidades coa finalidade de facilitar a tarefa de crear revistas e publicacións de divulgación científica. Deste xeito, os membros de AELINCO poden colaborar de forma eficiente na creación e maquetación das publicacións científicas da asociación.

O equipo de Karakana Factoría TIC encárgase ademais do deseño gráfico e a maquetación do Boletín de AELINCO, no que se recompila toda a información de interese para os membros desta asociación.

A Asociación Española de Lingüística do Corpus (AELINCO) ten como misión a de fomentar a utilización de corpus lingüísticos informatizados para levar a cabo investigacións sobre a linguaxe natural e as diferentes linguas.

Se desexas obter máis información sobre AELINCO, podes facelo visitando a nova páxina web que creamos para eles: Asociación Española de Lingüística de Corpus (AELINCO)

 


Contido Relacionado: