Tipos de Tendas de Comercio Electrónico

Tipos de Tendas de Comercio Electrónico

As tendas de comercio electrónico ou tendas online, poden clasificarse en base a diversos parámetros, pero unha das clasificacións máis habituais é a realizada en base a se a tenda permite ou non completar o proceso de compra de forma electrónica. En base a este criterio de clasificación podemos distinguir os seguintes tipos de tendas de comercio electrónico:

 • Tenda catálogo: contén unha colección de produtos ou servizos que o usuario pode consultar e navegar. O usuario pode examinar as características dos diferentes produtos ou servizos, obter información detallada sobre os mesmos, etc. pero non pode realizar pedidos deses produtos ou servizos nin pagar eses pedidos desde a tenda de comercio electrónico. Nestes casos, a tenda de comercio electrónico adoita proporcionar información sobre o procedemento que o usuario debe seguir para poder realizar un pedido (por exemplo: a través do teléfono, fax, e-mail, etc.), así como información sobre as formas de pago que pode utilizar para abonar eses pedidos.
 • Tenda virtual: tamén permite consultar as características dos produtos ou servizos ofrecidos pola tenda online, pero ademais permite realizar pedidos e pagar estes pedidos de forma electrónica desde a páxina web da tenda online. Este tipo de tendas adoita dispor dun carriño da compra ao que o usuario vai engadindo os produtos ou servizos que desexa adquirir e que formarán o seu pedido. Unha vez finalizada a compra, o usuario confirma o pedido e escolle a forma de pago desexada entre as diferentes formas de pago soportadas pola tenda virtual: contra reembolso, transferencia bancaria, cartón bancario de crédito ou débito, Paypal, pago e recollida nunha tenda física, etc.

A continuación, móstranse as principais vantaxes dunha tenda de comercio electrónico de tipo catálogo fronte a unha tenda de tipo tenda virtual:

 • A tenda de tipo catálogo ten unha complexidade notablemente inferior á dunha tenda virtual.
 • A tenda online de tipo catálogo, ao non permitir o pago online dos produtos ou servizos, non require das medidas de seguridade que sí necesita unha tenda virtual para garantir a seguridade dos pagos realizados.
 • As características anteriores fan que o investimento necesario para a creación dunha tenda online de tipo catálogo sexa bastante inferior ao necesario para a creación dunha tenda virtual.
 • A tenda online de tipo catálogo permite dar un primeiro paso cara a unha tenda virtual cun investimento inferior, permitindo medir a resposta do público cara á tenda online antes de realizar un investimento maior para converter esta tenda de tipo catálogo nunha tenda virtual.

Por contra, unha tenda de comercio electrónico de tipo tenda catálogo, ten a principal desvantaxe de que non permite completar o proceso de compra na propia páxina web, ao non permitir a realización de pedidos nin o pago dos mesmos desde a propia tenda online. Isto impide que o propietario da tenda online poida beneficiarse de moitas das vantaxes de posuír unha tenda online, que xa mencionamos noutras entradas deste blog: automatización do proceso de compra, redución de custos de xestión, redución de custos de persoal, rexistro electrónico do proceso de compra e de toda a información relacionada, obtención de estatísticas e estudos de mercado sobre os clientes da tenda virtual, etc.

A complexidade dunha tenda de comercio electrónico de tipo tenda virtual depende en gran medida das formas de pago que implemente. Se unha tenda virtual non implementa métodos de pago que impliquen realizar transaccións electrónicas, a súa complexidade será moito menor e os requisitos de seguridade que debe soportar serán moi inferiores, reducíndose a ter que garantir a seguridade dos datos persoais dos clientes. En cambio, se unha tenda virtual implementa métodos de pago que realizan transaccións electrónicas, deberá ademais garantir a seguridade desas transaccións e deberá integrarse con diferentes pasarelas de pago1, incrementándose notablemente a súa complexidade. Así, por exemplo, unha tenda virtual que só permita o pago contra reembolso ou mediante transferencia bancaria será moito máis sinxela que unha que ademais permita o pago mediante cartón de crédito/débito.

O mesmo ocorre co proceso de realización dos pedidos: unha tenda virtual na que para realizar un pedido o usuario ten que enviar un e-mail ou cubrir un sinxelo formulario describindo os produtos ou servizos que desexa adquirir, será moito menos complexa que unha tenda virtual na que o usuario dispón dun carriño da compra ao que pode ir engadindo produtos ou servizos cun simple click de rato.

Importancia do mantemento nunha tenda online

Unha vez que se dispón dunha tenda online, é necesario realizar un mantemento constante da mesma para:

 • Manter os seus niveis de seguridade e mellorar na medida do posible a súa efectividade.
 • Manter actualizada en todo momento a información contida na tenda de comercio electrónico: características e prezos dos produtos ofertados, novos produtos, stock existente de cada un dos produtos, etc.
 • Mellorar o posicionamento da tenda online nos buscadores de internet, realizar as campañas de mercadotecnia e publicidade adecuadas, etc.

Para mellorar a efectividade dunha tenda online resulta necesario obter datos estatísticos sobre o comportamento dos usuarios dentro da tenda. A análise destes datos permitiranos detectar aqueles aspectos susceptibles de ser mellorados, co fin de:

 • Aumentar a taxa de conversión: é dicir, conseguir que unha maior porcentaxe de visitantes da tenda online convértanse en clientes.
 • Fidelizar aos clientes xa existentes.
 • Conseguir que os clientes incrementen a periodicidade das súas compras.
 • Aumentar o gasto medio por compra.
 • Etc.

A análise destes datos tamén nos permitirá:

 • Pescudar cales son os produtos que maior e menor interese suscitan entre os usuarios.
 • Detectar hábitos de compra e preferencias de cada usuario.
 • Pescudar en que punto os usuarios abandonan a tenda online.
 • Pescudar de que formas os usuarios descobren a nosa tenda online: anuncios, buscadores de internet, (incluíndo cales son os termos de procura usados polos usuarios nestes buscadores), referencias desde outras páxinas, etc.

1.- Unha pasarela de pago é unha aplicación software que permite transferir información entre unha tenda de comercio electrónico e unha entidade bancaria co fin de autorizar o pago de bens ou servizos, garantindo en todo momento a seguridade da operación. É o equivalente a un TPV (Terminal de Punto de Venda) dunha tenda física.


Entradas Relacionadas:

Categorías: Divulgación