Divulgación

Baixo esta categoría atoparás os artigos do Blog destinados á divulgación sobre diversos temas: páxinas web corporativas, deseño web, desenvolvemento web, comercio electrónico, tendas online, e-mail márketing, etc.

Creación da Identidade Visual dunha Páxina Web utilizando un Deseño a Medida

Ademais das plantillas gratuítas e de pago descritas nos posts anteriores, é posible crear o aspecto visual dunha páxina web contratando a un deseñador gráfico especializado no deseño de páxinas web. En xeral, esta opción é a que produce os mellores resultados, aínda que iso dependerá, loxicamente, do bo traballo realizado polo deseñador gráfico.

Categorías: Divulgación

Creación da Identidade Visual dunha Páxina Web utilizando Plantillas de Pago

Ademais das plantillas gratuítas descritas no post anterior, existen plantillas de pago. A utilización das plantillas de pago permite, en xeral, lograr mellores resultados que mediante a utilización de plantillas gratuítas. Estas plantillas de pago proporcionan xeralmente deseños dunha calidade máis que aceptable a un prezo reducido.

Categorías: Divulgación

Creación da Identidade Visual dunha Páxina Web utilizando Plantillas Gratuítas

É posible obter plantillas con deseños predefinidos que permiten configurar o aspecto visual dunha páxina web. Estas plantillas poden descargarse de internet e algunhas delas son gratuítas, podendo ser utilizadas libremente, sen necesidade de pagar ningún tipo de canon ou licenza pola súa utilización.

Categorías: Divulgación

Deseño Web: Importancia do Deseño Gráfico na Creación de Páxinas Web

O deseño gráfico dunha páxina web é un aspecto de gran importancia. A imaxe transmitida polo deseño dunha páxina web debe causar unha impresión positiva no visitante do sitio web e debe captar a súa atención, ofrecendo unha imaxe que xere confianza no devandito visitante.

Categorías: Divulgación

Tipos de Tendas de Comercio Electrónico

As tendas de comercio electrónico ou tendas online, poden clasificarse en base a diversos parámetros, pero unha das clasificacións máis habituais é a realizada en base a se a tenda permite ou non completar o proceso de compra de forma electrónica. En base a este criterio de clasificación podemos distinguir os seguintes tipos de tendas de comercio electrónico:

Categorías: Divulgación

Características dunha boa tenda online (2/2)

Nesta entrada completaremos a lista de características que debe reunir unha boa tenda online. Ademais das características expostas na entrada anterior, unha boa tenda online debe reunir as seguintes características:

Categorías: Divulgación

Características dunha boa Tenda Online (1/2)

Existen unha serie de características que debe reunir unha tenda online para que poida ter éxito en internet. O que unha tenda online reúna estas características non é garantía de éxito, pero si resulta indispensable que as reúna para que poida telo, pois o non reunir estas características pode facer que un posible cliente non se sinta atraído pola tenda online ou sinta desconfianza á hora de comprar nela.

Categorías: Divulgación

Comercio Electrónico: Principais Desvantaxes

Nesta entrada do blog continuamos coa serie de entradas dedicadas ao sector do comercio electrónico. Tras enumerar as principais vantaxes do comercio electrónico na entrada anterior, enuméranse as principais desvantaxes do comercio electrónico.

Categorías: Divulgación

Vantaxes do Comercio Electrónico

Nesta entrada do blog exporanse de forma resumida as principais vantaxes que presenta o comercio electrónico para as empresas que o utilizan.

Categorías: Divulgación

O Comercio Electrónico en España: máis cifras

Tras explicar en anteriores entradas deste blog cales son os principais tipos de comercio electrónico e proporcionar algunhas cifras e gráficos que mostran o estado do sector do comercio electrónico B2C en España durante o ano 2010, nesta entrada profundaremos na análise do devandito estado, achegando algúns datos e gráficos adicionais que resultan especialmente interesantes.

Categorías: Divulgación