Divulgación

Baixo esta categoría atoparás os artigos do Blog destinados á divulgación sobre diversos temas: páxinas web corporativas, deseño web, desenvolvemento web, comercio electrónico, tendas online, e-mail márketing, etc.

O Comercio Electrónico en Cifras

Na entrada anterior deste blog realizamos unha breve introdución ao comercio electrónico e describimos os principais tipos de comercio electrónico existentes.

Categorías: Divulgación

O Comercio Electrónico ou E-Commerce

O Comercio Electrónico, coñecido en inglés co nome de "E-Commerce", consiste na compra-venda de bens e servizos a través de redes de computadores, aínda que a maioría destas transaccións de compra-venda teñen lugar na rede internet. Actualmente é posible utilizar internet para buscar bens ou servizos, comparar os bens ou servizos ofertados por unha determinada empresa cos ofertados polos seus competidores, adquirir eses bens ou servizos, e mesmo pagalos electrónicamente.

Categorías: Divulgación

Posicionamento en buscadores: Tipos

Unha vez que en anteriores entradas deste blog explicamos a importancia que ten para calquera empresa que a súa páxina web corporativa estea ben situada nos principais buscadores de internet, debemos preguntarnos como é posible lograr ese bo posicionamento. Para iso existen diferentes técnicas ou tipos de posicionamento que podemos aplicar. De entre eles, podemos destacar os seguintes:

Categorías: Divulgación

Os primeiros resultados nas páxinas de resultados dos buscadores

Nesta entrada do blog, profundaremos sobre a importancia que ten para unha empresa o adecuado posicionamento nos principais buscadores de internet da súa páxina web corporativa. Para iso, mostraremos unha serie de gráficos que axudarán a entender mellor este tema, que xa foi tratado na entrada anterior deste blog.

Categorías: Divulgación

Páxinas Web Corporativas: Posicionamento

En anteriores entradas deste blog analizamos como, hoxe en día, para calquera empresa resulta de vital importancia dispor de presenza en internet. Esta presenza pode crearse de diferentes modos, pero unha parte tremendamente importante da devandita presenza corresponde ao sitio web corporativo.

Categorías: Divulgación

Tipos de Páxinas Web Corporativas

Existen diversos tipos de páxinas web corporativas ou sitios web corporativos. De entre eles, algunhas das tipoloxías máis comúns, son:

Categorías: Divulgación

Boas páxinas web corporativas: principais características

Existen unha serie de características fundamentais que un bo sitio web corporativo debe reunir para cumprir a súa misión de forma efectiva:

Categorías: Divulgación

Páxinas Web Corporativas ou Sitios Web Corporativos

Unha páxina web corporativa, tamén coñecida como sitio web corporativo, é un sitio web que pertence a unha determinada empresa ou institución e que contén información sobre a mesma. Ademais, define a súa presenza en internet e, por tanto, tamén a imaxe que recibirán da empresa os visitantes do devandito sitio web.

Categorías: Divulgación